1
Това е така, защото те не се докладват на кредитните бюра от кредиторите. Въпреки това, ако кредитополучателят просрочи заема и кредиторът го изпрати на агенция за събиране на дългове, това може да бъде докладвано на кредитните бюра. Това може да има отрицателно въздействие върху кредитния рейтинг на кредитополучателя.

Освен това, дори ако заем до заплата не се появи в кредитен отчет, той пак може да има отрицателно въздействие върху кредитния рейтинг на кредитополучателя. Това е така, защото кредитният рейтинг на кредитополучателя взема предвид общото съотношение дълг към доход на кредитополучателя и историята на плащанията. Ако кредитополучателят изтегли заем до заплата и не е в състояние да го върне навреме, това може да доведе до цикъл от дългове и забавени плащания, което може да повлияе негативно на кредитния рейтинг.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика