Политика за поверителност

Личните ви данни могат да бъдат предоставени на web-lookup.com по няколко начина: По време на вашата регистрация, чрез попълване на форми, анкети или кореспонденция с нас, както и в случаите, в които вие ни ги предоставите доброволно.

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни, като в такива случаи си запазваме правото да не Ви уведомяваме.

В кои случай събираме личните ви данни?

Личните ви данни можем да събираме по няколко начина: По време на вашата регистрация, при кореспондеция с нас и в случаите в които Вие сами предоставяте Ваши лични данни.

Какви лични данни събираме?

Личните ви данни се събират по време на използването на нашият сайт, както и по начините описани по-горе. Те се използват в случаи на: Подобряване или поддръжка на нашите услуги – Това включва анализ на данни, анализи при използването на сайта и изготвянето на статистики, която да ни подпомогне да разберем действията ви на сайта. Тези данни са количествени и не включват информация, която може да засегне вашите лични данни.

Използване на лични данни

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от web-lookup.com само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите услуги:

Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.

2. Използване на форма за контакт:

В случай, че използвате форма за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия

Защита на данните

В web-lookup.com сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

Срок за съхранение на вашите лични данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни колкото ни е необходимо, за да изпълним целите за които сме ги събрали.

Последни коментари
Статистика