1
Транс-ресвератролът, полифенолно съединение, изобилстващо в червеното грозде и виното, привлече научния интерес заради своите антиоксидантни и потенциално анти-стареещи свойства. Чрез активирането на сиртуини и други важни пътища, участващи в клетъчното здраве и дълголетие, транс-ресвератролът демонстрира способността си да смекчава процесите на стареене на молекулярно ниво. Докато проучванията върху животни са показали ефикасността му за подобряване на когнитивната функция, сърдечно-съдовото здраве и инсулиновата чувствителност, опитите върху хора са все още в начален стадий и изискват допълнително валидиране. Изисква се повишено внимание при добавянето му, като се имат предвид несигурностите относно оптималната дозировка и дългосрочните ефекти при хората. Независимо от това, изследването на потенциала на транс-ресвератрол срещу стареене предлага обещаващи възможности за бъдещи изследвания и терапевтични интервенции за насърчаване на остаряването в добро здраве и борба с болестите, свързани с възрастта.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика