1
Когато определяте цената на даден продукт, очевидно е, че трябва да включите към нея не само стойността на производството му. Производствените разходи надхвърлят материалите и оборудването – трябва вземете под внимание заплатите на работниците, маркетинговите кампании, цялостната поддръжка на фирмата и други подобни. Взети заедно, тези разходи съставляват преките и непреките разходи за управлението на бизнеса. Лесно е да се класифицира основната разлика между преки и непреки разходи. Преките разходи са непосредствено свързани с производството на даден продукт или услуга, а непреките разходи включват такива неща като наем – което може да се асоциира като разход за всички продукти.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика