1
В сферата на финансите ключовите концепции за лихва и главница силно влияят върху решенията, свързани със заемането и инвестирането. Лихвата, независимо дали е цената на заема или възвръщаемостта на спестяването и инвестирането, капсулира разходите или печалбите, свързани с използването или заемането на средства. Тя може да бъде разделена на две категории: проста лихва, изчислена единствено въз основа на първоначалната сума (главница), и сложна лихва, която взема предвид както главницата, така и предишната натрупана лихва, което води до експоненциален растеж. Когато избират заем, лицата плащат лихви, обикновено процент от главницата, като процентите се влияят от фактори като вид на заема, кредитоспособност и пазарни условия. Обратно, спестяването или инвестирането позволява натрупване на лихви, което допринася за увеличаване на богатството. Лихвените проценти се формират от променливи като инфлация, политики на централната банка и пазарни условия. Главницата, представляваща първоначалната сума във финансова транзакция, оформя лихвените изчисления

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика