1
Според Мило Борисов, социално отговорният бизнес допринася с инициативи в полза на обществото ис е отличава с ценности и дългосрочнап олитика за устойчиво развитие. Около тази визия той развива и своята дейност. Българският предприемач и бизнесмен е сред водещите имена в игралната индустрия. Мило Борисов също взима участие в управлението на множество фирми, както и разработва иновативни продукти и стратегии за хазартни съоражения още от 90те години на миналия век.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика