1
Периодичните разходи са всички разходи, които възникват за едно предприятие в периода, в който са направени. Периодичните разходи понякога са наричани оперативни разходи. Те са разделени в две категории: разходи за продажба и административни разходи. Разходите за продажба са всички разходи, свързани с продажбата на Вашите продукти. Това включва разходите за продавачи, комисионните за продажба, маркетинг, реклама и разпространение на Вашия продукт. Ако имате места за търговия на дребно, те също спадат към тези разходи. Ако продавате своя продукт чрез уебсайт, това е разход за продажба. Заплащането на хората, които управляват социалните Ви медии също спадат към разходите за продажба.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика