1
Кредитополучателите могат също така да обмислят наличието на поръчител, като приятел или член на семейството, който да подпише заема. И накрая, кредитополучателите могат да подобрят своя кредитен рейтинг чрез изплащане на дълга, извършване на плащания навреме и оспорване на грешки в техните кредитни отчети, за да компенсират част от риска за кредиторите.
Като цяло статията предоставя полезни съвети за кредитополучатели, които нямат трудов договор и трябва да получат кредит. Въпреки че може да е по-трудно да се намери кредитор, кредитополучателите могат да увеличат шансовете си за одобрение, като покажат доказателство за доход, обмислят обезпечен заем или заем до заплата, имат поръчител или подобрят кредитния си рейтинг. Въпреки това, кредитополучателите също трябва да са наясно с рисковете, свързани с всяка опция, и внимателно да оценят способността си да изплатят заема, преди да се ангажират с каквото и да е споразумение за заем.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика