1
Използването на водните сили на р. Искър започва с построената  през 1900 г. от френско-белгийско дружество първа водноелектрическа централа у

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика