1
Гръмоотводите Blitzguard значително намаляват възможността вашето имущество да претърпи значителни щети.
Ако светкавицата не намери сигурен път към земята, тя може сериозно да навреди на имущество. Когато удари мълния, той ще използва всеки проводник, който намери, за да стигне до земята, включително електрически и телефонни линии, кабели, водопроводи и дори структурата на сградата. Като произвежда странични изхвърляния, той може да прескача от обект на обект, като запалва пожари и причинява експлозии.
Blitzguard lightning rods greatly reduce the chance of your property sustaining significant damage.
If lightning does not find a safe path to ground, it can seriously damage property. When lightning strikes, it will use any conductor it can find to reach the ground, including power and telephone lines, cables, water pipes, and even the structure of the building. By producing lateral ejections, it can jump from object to object, starting fires and causing explosions.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика