1
DeWalt предлага изключително обслужване на своите клиенти. Те разполагат с обширна мрежа от сервизни центрове, които предлагат ремонт и поддръжка на инструментите. Компанията предоставя и гаранции за своите продукти, което допълнително увеличава доверието на клиентите. Това означава, че при възникване на проблем, потребителите могат бързо и лесно да получат помощ и решение.
DeWalt също така е ангажирана с опазването на околната среда. Компанията работи активно за намаляване на въглеродния си отпечатък и за подобряване на устойчивостта на своите продукти. Те използват рециклирани материали, намаляват енергийната консумация и оптимизират производствените процеси, за да минимизират негативното въздействие върху природата.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика