1
Логистиката е процес на транспортиране на продукти, услуги и хора от една точка до друга. Тя има за цел да увеличи максимално ефективността чрез управление на местоположението, времето и количеството на стоките и услугите. Той също така управлява нивата на запасите и осигурява подходящо разпределение. Тези дейности включват координация между различни отдели. Целта е да се увеличи максимално удовлетворението на клиента, като същевременно се минимизират разходите и усилията.

Логистиката е управленска рамка, която контролира как стоките и услугите се движат през веригата за доставки
Логистиката е клон на бизнес управлението, който управлява потока от стоки и услуги през веригата за доставки. Тя включва складиране, доставка, опаковане, сигурност и други функции. В много случаи това включва възлагане на определени процеси или функции на трета страна. В допълнение, логистиката обхваща всички връзки между доставчиците и клиентите на една компания. Процесът обикновено започва, когато организацията получи поръчка и завършва, когато продуктът бъде доставен на крайния потребител.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика