1
Легализиран превод е вид превод, който се използва за документиране на правното значение на даден документ. Юридическият превод следва набор от стандарти за социална и културна еквивалентност и трябва да поддържа функционалното и всеобхватно значение на оригиналния изходен текст. По този начин се избягва загубата на правен контекст и последствия.

Легализиран превод
Легализиран превод е документ, който е преведен от един език на друг. Обикновено е необходимо да се завери преводът, за да бъде приет като правен документ в дадена държава. Тези документи имат печат, който потвърждава, че са преведени точно. Те ще съдържат и сертификат, който потвърждава пълномощията на преводача.

Юридическите преводи имат специфични стилови изисквания. Преводачът трябва да разбира културата и правната рамка на изходния език. Преводи, които не зачитат правния контекст на изходния език, могат да доведат до недоразумения.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика