1
В някои случаи данните за питейната вода и канализацията се събират от Министерството на градското развитие и Министерството на развитието на селските райони. В селските райони обаче, данните се събират от Министерството на здравеопазването и благосъстоянието на семейството и от Министерството на развитието на селските райони. Тези данни се считат за административно отчетени данни.Влиянието на водоснабдяването и канализацията върху тежестта на болестите е изследвано по няколко начина. Въпреки че използването на питейна вода в градските райони обикновено се свързва с намаляване на диарията, рискът от заразяване с диария е по-нисък в районите с водопровод. Освен това, практиките за миене на ръцете се свързват с по-нисък риск от диария и намаляват смъртността с повече от 40% в критичните периоди.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика