Аура сома терапията представлява най-общо казано терапия чрез цветовете. Този метод, който набира все по-широка популярност и в България е  открит през 1983г. от британската фармацефтка Вики Уол. В основата на аура сома терапията са разбиранията за цветовете, залегнали както в древни източни учения, така и в един от най-новите дялове на психологията: инетгралната психология. Аура сома консултацията при специалиста Марина Трайкова е с продължителност между 30мин. и един час. По време на консултацията ще имате възможност да изберете 4 стъкленици в различни цветови комбинации. В зависимост от дадения  избор, Марина Трайкова помага за разбирането и тълкуването  на вътрешния Аз и потребностите ни, в коя област сме най-силни и как да ги развием, така че да получим пълно личностно удовлетворение. И всичко това е заложено в цветовете, които вече са в нас.

created by SEO web design