Все още не е гласувано
Данни за фирмата
Град: 
София
Електронна поща: 
reevesortiz01ddnbdp@daddymails.com
Лице за контакти: 
Иван Иванов
Мобилен телефон: 
0889 886 883
Предметът на дейността на фирма “Амфион” ЕООД е проектиране на нови сгради с различно предназначение, реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване, дизайн, проучвателна дейност, прогнозиране, устройствено планиране, консултантски услуги и авторски надзор.

created by SEO web design