Все още не е гласувано
Данни за фирмата
Електронна поща: 
office@bserc.eu
Лице за контакти: 
Vera Genadieva
Неправителствена организация в обществена полза с главна цел - развитие на сътрудничеството между държавите от Черноморския регион, и България в частност, и Европейската общност в областта на енергетиката, с акцент върху енергийните изследвания./ Association, acting as a focal point for energy related activities, aimed at developing the co-operation between the BS region countries, especially Bulgaria, and the EU in the energy field, with focus on energy research

created by SEO web design