Безспорно, всички религии започват с провиденция. Религиите се дават от пратениците на Бога – Неговите Синове. Основателите са първом предсказани и след това осъществени. Как ще бъдат наречени...
Разпространи съдържание

created by SEO web design