Арбитражен съд при 'Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж'. Съставът на арбитражният съд – трима или един арбитър, се конституира на база...
Коин Консулт е специализирано в събиране на вземания и правно обслужване на търговски дружества. В компанията работят екип от адвокати, юристи и финансисти с опит в областта на...
  Адвокатската кантора предлага висококвалифицирано юридическо обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица. За осигуряване на оптимална защита интересите на нашите...
Разпространи съдържание

created by SEO web design