08/09/2019 - 22:07
Вероятно когато чуете фразата „конферентна зала“, си представяте строго определена подредба, която в представите ви не търпи никакви промени. Действителността обаче е съвсем различна и конферентните зали могат да придобиват различни подредби според нуждите на събитието, което ще се провежда в тях. Цел на наемане на конферентна зала                                                                                                                                                                                                                                   

created by SEO web design