МОДЕЛ НА ВЪНШНАТА СТЕНА НА ВИСОКОИЗОЛИРАНА СГЛОБЯЕМА КЪЩА Тази стена е разработена за климатичните условия на България и предлага превъзходен жилищен комфорт на изработваните от нас къщи. Строеж на стената: -          Силиконова мазилка -          Основна мазилка с мрежа -          Изолационна плоча от фасаден EPS– 10см -          Гипсфазерна плоскост 10мм -          6 х 12см гредова конструкция, запълнена с минерална вата 12см - с топлинна проводимостλ=0,040 -          Фолио – парова преграда -          Гипсфазерна плоскост 10мм   Обща дебелина на стената 25см. Коефициент на топлопреминаване U=0,19W/(m2K) Стената е дифузионно отворена /дишаща/ отвътре навън. При дадения строеж на стената няма образуване на конденз. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ U В строителната физика коефициентът на топлопреминаване Uсе използва за характеризиране на топлопроводимостта на отделни многослойни елементи. В повечето случаи различните стени, вертикални, хоризонтални и наклонени елементи се състоят от отделни слоеве с най-различни дебелини и материали, затова е необходимо да се определи топлопроводимостта на всеки елемент в зависимост от характеристиките и дебелините на съответните слоеве. Този коефициент се изчислява на база на числата на топлопроводност на отделните слоеве, в зависимост от тяхната дебелина за м2 площ. Колкото по-ниски са неговите стойности, толкова  по-добра е топлоизолацията на съответния елемент. Примери за различни видове многослойни елементи и техния коефициент U: Видове многослойни елементи Дебелина Коефициент U W/(m2K) Външна стена – бетон, без изолация 25см 3,3 Външна стена – тухла, без изолация 25см 1,26 Външна стена – тухла с 5см EPS 30см 0,49 Външна стена – бетон с 5см EPS 30см 0,65 Дървена рамкова конструкция с 22 см изолация 25см 0,19 Нискоенергийна стена с 46 см изолация 49см 0,09 При външна температура от -10°Cи вътрешна температура на сградата от 20°C, температурата на вътрешната повърхност на стената е 18,7°C. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСЛОТО НАТОПЛОПРОВОДИМОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ Със символа λ  в съвременното строителство се означава специфичната топлопроводимост на всеки използван материал. Този показател характеризира способността на всеки материал да пренася термична енергия под формата на топлина. Специфичната топлопроводност е константа за всеки вид материали. Колкото по-ниско е това число толкова по-ниска е скоростта на пренос т.е. е по високо топлоизолационната му способност. Примери за числото на топлопроводимост λ, за различни строителни материали: материал  λ W/(mK) Стомана 48 - 58 Бетон 2,1 Гранит 2,8 Стъкло 0,76 Тухла 0,5 - 1,4 Циментова замазка 1,4 Минерална вата 0,032 - 0,050 EPS (стиропор) 0,035 - 0,050 Дърво 0,09 - 0,19 Корк 0,035 - 0,046 Желязо 80,2 Мед 401   Много често на опаковките на строителните материали е обозначено тяхното число на топлопроводимост - λ. Надяваме се, че с тази информация ще Ви помогнем да разберете за какво означава тя. GSM: 0879 820 299

created by SEO web design