10/07/2017 - 15:53
Презентациите могат да бъдат самостоятелни или групови (екипни). Във втория случай са необходими умения за работа в екип. Всяка презентация има цел (подцели), задачи, план и структура. Основните елементи на структурата според специалистите в сайта http://kursoviraboti.com са:
 • увод,
 • основна част
 • заключение.
    Презентацията се използва като метод за устно изпитване – както при текущо, така и при финално оценяване. Специалистите от http://kursoviraboti.com съветват оценяването да се извършва чрез предварително определени критерии и показатели, които отразяват процеса на планиране и реализиране на презентацията. Сред най-често използваните индикатори са:
 • Идентифициране целта и задачите на презентацията.
 • Идентифициране на характеристиките и потребностите на аудиторията.
 • Планиране на съдържанието, дейностите и времето.
 • Разпределяне на времето.
 • Организация на залата.
 • Подбор и подготовка на материали за презентацията.
 • Структура на материала.
 • Убедително представяне на презентацията.
 • Подходящ тон и стил на гласа.
 • Скорост на говорене.
 • Използване на подходящи жестове и пози (език на тялото).
 • Връзка с аудиторията.
 • Отговаряне на въпросите.
 • Справяне с нервното напрежение.
 Сайтът http://kursoviraboti.com изготвя курсови и дипломни работи, дисертации, казуси, теми, есета, реферати, презентации, проекти, доклади, речи, магистърски тези, планове, конспекти, задачи, изпитни въпроси, преразкази, съчинения за студенти, ученици, докторанти и учители на всякакви поставени теми и съгласно всякакви индивидуални изисквания по икономика, бизнес администрация, журналистика, индустриален мениджмънт, МИО, право, управление, педагогика, политология, медии, предприемачество, психология, публична администрация, социология, история, география, философия, религия, електротехника, електроника, биология, медицина, български език и литература, антропология, изкуства, театър, спорт, военно дело, аграрни науки и други. Писмените разработки се изготвят на български и английски език. Провеждат се курсове и уроци по български език, литература, езикова култура, история, философия за матура, кандидатстване във ВУЗ и текуща подготовка. vandalisi@abv.bg  0897424904    

created by SEO web design