Все още не е гласувано
Разработка на скриптове с PowerShell. Графичен интерфейс за крайни потребители. Автоматизиране на процеси и задачи в Windows. PowerShell скриптове, многозадачност, многонишковост, графичен интерфейс, оптимизации със софтуерни рамки

created by SEO web design