Все още не е гласувано
Данни за фирмата
Електронна поща: 
petto_1@yahoo.com
ТОП 5 сайтове за актуални български компютърни новини и статии Номер система
Пример за компютър, базиран на системата с десетични числа, е първият американски компютър Марк I. Най-важната стъпка в развитието на изчислителната технология е преходът към вътрешно представяне на числа в двоична форма. Това значително опрости дизайна на изчислителните устройства и периферното оборудване. Приемането на основата на системата за двоични номера улесни въвеждането на аритметични функции и логически операции. Преходът към двоична логика обаче не беше незабавен и безусловен процес. Много дизайнери се опитаха да разработят компютри, базирани на по-позната система за десетични числа. Бяха приложени и други конструктивни решения. По този начин една от ранните съветски машини е работела на базата на системата на тройните числа, чието използване в много отношения е по-изгодно и удобно в сравнение с двойната система (компютърът на Setun е разработен и изпълняван от талантливия съветски инженер Н. Брюгентов). https://u-bg.blogspot.com/2015/04/top-5-saitove-za-aktualni-balgarski-sportni-novini.html

created by SEO web design