Все още не е гласувано
Данни за фирмата
Град: 
София
Лице за контакти: 
Николай Иванов
В днешно време терминът компютър, който се отнася повече за конкретната физическа реализация на компютъра, е почти екструдиран от ежедневна употреба и се използва главно от дигиталните електроинженери, като правен термин в правните документи, а също и в исторически смисъл - да се позовава на компютърно оборудване 1940-1980- И големи изчислителни устройства, за разлика от личните. 3000 години пр. Хр д. - в древния Вавилон са изобретени първите сметки компютърни новини - абката.
500 г. пр. Хр д. - в Китай се появи по-модерна версия на абакуда с камъни по слама - суанпан.
87 г. пр. Хр д. - В Гърция беше създаден "механизъм за борба с вихъра" - механично устройство, базирано на зъбни колела, което е специализиран астрономически компютър.
В XIII век Lull Raymund създава логическа машина под формата на хартиени кръгове, изградена върху тройната логика.
1492 - Леонардо да Винчи в един от дневниците си дава скица на 13-битов тотализатор с десет пръстеновидни пръстена. Въпреки че работно устройство, базирано на тези рисунки, е построено едва през 20-ти век, действителността на проекта "Леонардо да Винчи" е потвърдена. https://u-bg.blogspot.com/

created by SEO web design