Все още не е гласувано
11/19/2016 - 09:52
Данни за фирмата
Град: 
София
Електронна поща: 
binarniopcii@gmail.com
Бинарната търговия е изключително опростена. Ако смятате, че цената на определен актив ще се повиши за определен период от време – натискате CALL (Кол) бутона. Но ако смятате, че цената му ще се понижи, тогава натискате PUT (Пут) бутона. Ако прогнозирате правилно посоката в края на периода, който сте избрали, тогава вашата сделка е „на печалба“ или „в парите“. А ако не сте прогнозирали посоката правилно тогава опцията ви е „на загуба“ или „извън парите“. https://www.youtube.com/watch?v=-V7AoLJAaXs

created by SEO web design