Служба по трудова медицина - Решаване на всички въпроси, отнасящи се до здравословни и безопасни условия на труд в организациите при работа в Република България. Акредитиран Орган за контрол на...
Трудова медицина
"United Partners HR" e лицензирана българска фирма, която предоставя работа в чужбина в три основни направления:
  • ...
Поддържането и насърчаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическа, психическа , и социално благополучие, заедно понякога по-нататък "здраве триъгълника." 1986 СЗО...
Трудова медицина
Екипът ни работи в областта на трудовата медицина, като има амбицията да въведе нови методи и по-голяма ефективност в организацията на работа, оценката на риска на работното място и приложението на...
Разпространи съдържание

created by SEO web design