Все още не е гласувано
Данни за фирмата
Град: 
Горна Оряховица
Адрес на фирмата: 
ул. Иван Момчилов №2
Електронна поща: 
vkozarev@abv.bg
Телефон: 
0618 60074
СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД е фирма с частен капитал и предмет на дейност проектиране,
производство и търговия на пелетни котли и горелки. СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД
поддържа реномето си на сериозен Европейски производител посредством
висок професионализъм, ангажираност към изискванията на клиентите и
непрекъснато усъвършенстване и обновяване на продуктовите линии. Пелетни котли и горелки, евтино отопление, горелка на пилети, печка на пилети, котел, котел на пилети, печка
http://www.st-bg.com/bg/household_listing/i118/Пелетни-котли-и-горелки.html

created by SEO web design