Среден рейтинг: 5 (1 гласувал)
Данни за фирмата
Град: 
София
Адрес на фирмата: 
Бачо Киро 49
Електронна поща: 
stoyan.hristov@teracap.bg
Лице за контакти: 
Стоян Христов
Телефон: 
02/983 15 45
„ТЕРА КАП” ЕООД е българска компания със сто процента частен капитал, която развива дейността си в сферата на енергетиката в България и региона. Дружеството предоставя комплексни услуги по управление на проекти, консултиране, проектиране, разработване и прилагане на цялостни решения в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Дружеството е лицензиран търговец на електрическа енергия, регламентиран с лицензия No Л-404-15/28.01.2013 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за период от 10 години. Лицензът позволява на компанията да търгува с електрическа енергия на свободния пазар в България, както и да осъществява внос и износ на електроенергия.

created by SEO web design