Принтерите се превърнаха в едно от най-важните допълнения на всеки персонален компютър. Изследванията сочат, че 90 процента от компютърните потребители имат принтери. Средно домашните потребители използват най-малко две тонер или мастилени касети за една година а средна по големина фирма използва в офиса си около шест касети г...одишно.
Такова високо ниво на употреба значително увеличава търсенето на тонер и мастилени касети. Освен това едва 15 на сто от закупените касети са били върнати за презареждане или рециклиране. Този навик води до образуването на големи сметища от празни тонер касети. Един от материалите използвани за производство на касетата са изкуствените и синтетични полимери. Това са единици които отнемат много време за да се разградят в природата. Хората щадящи околната среда би трябвало да предпочетат да рециклират тонер касетата на принтера, а не да ги изхвърлят.
Презареждайки касетата си Вие:
Пестите природни ресурси за изработка на нови компоненти за нови касети.
Давате своя принос за намаляване на вредните отпадъци.
Спестявате на природата около 1000 години за пълно разграждане на пластмасите ползвани при изработката на касетата.
Пестите лични средства, без да правите компромис с качеството. Една от основните цели зад рециклирането се състои в това, че може да се спестят почти половината от парите, които обикновено се изразходват за закупуване на нови касети.
От страна на екологията всяко нещо, което се рециклира и се използва по няколко пъти опазва природата чиста. Главната цел е да дадем принос в общите усилия за ограничаване на генерираните от различните производства отпадъци. Ние можем да рециклираме Вашите тонер и мастилени касети и да помогнем да не замърсяваме околната среда като изхвърляте празните консумативи за принтери.

created by SEO web design