Все още не е гласувано
Данни за фирмата
Град: 
София
Адрес на фирмата: 
кв. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №33, ет. 1, офис 1.
Електронна поща: 
schouholman66hbauxs@heavenlymails.com
Лице за контакти: 
Иван Иванов
Мобилен телефон: 
0885 065 280
Фирма Гумирек ЕАД предлага на своите клиенти събиране, оползотворяване и обезвреждане на излезлите от употреба гуми(ИУГ), без риск за човешкото здраве и околна среда.

created by SEO web design