06/30/2019 - 12:03
Интервюто за работа протича обичайно като беседа, на която ЧР специалиста или Мениджъра на екипа ти задава различни въпроси. Тук ще те запознаем с въпросите, които се използват най-често. 1. Разкажи ни за себе си ...Работодателят иска набързо да получи представа, както за образованието и миналия ти опит, така и за това какъв човек си, както и колко добре можеш да презентираш себе си и своите способности. Недей да се отклоняваш от съществените неща.2. Какво знаеш за нашата компания?Този въпрос проверява доколко си подготвен за срещата и дали си проявил интерес към компанията и проучил информация за нея.3. Защо кандидатства за тази работа?Целта е да се разкрие степента на мотивация. Внимателно проучи описанието на позицията и компанията. Посочи ползите, които чувстваш, че можете да получиш и наблегни на това, което можеш да предложиш.4. Защо да те наемем?Всъщност въпросът е какви умения могат да бъдат от полза за фирмата. Направи паралел между описанието на позицията, за която кандидатстваш и как можеш да отговориш на изискванията.5. Защо искаш да напуснеш текущата си работа? (Ако работиш в момента.)Отговорът ти може да разкрие твоите ценности, визия, цели и нужди като служител. Ще можеш и да посочиш какво те подтиква да търсиш нови възможности.6. Защо се разделихте с предишния ти работодател? Бъди откровен, но обмисли думите си внимателно – не показвай недоволство, гняв, разочарование или критичност към предишни работодатели – сподели обективната причина и какво си научил от този си опит.7. Каква е причината за прекъсването в трудовия ти стаж?Накратко посочи причината, бъди открит дори да са лични проблеми и акцентирай върху това, че те са решени вече.8. Разкажи ни за конфликт, с който си се сблъскал на работното място и как си се справил с него?С този въпрос интервюиращите искат да разберат как реагираш при конфликт – обичаш ли да влизаш в спорове или си склонен на отстъпки.9. Разкажи ни за ситуация, в която не си бил съгласен с решение, взето от твоя ръководител.Обичаш ли да отстояваш мнението си, умееш ли да правиш компромиси и как реагираш в стресови ситуации.10. Опиши работната среда, в която ще си най-ефективен и полезен.Отговорът ти ще подскаже на интервюиращия дали тяхната работна атмосфера е подходяща за теб.11. Опиши идеалния за теб ръководител.Това ще помогне на работодателя да прецени дали ще се впишеш в културата на компанията и в дадения екип.12. Кои са трите най-важни качества, чрез които ще допринесеш за нашата компания, ако те наемем?Отговорът тук разкрива кои личностни качества според теб са важни, както и доколко се анализираш и развиваш себе си. 13. Кои са твоите слаби страни?Умееш ли да се анализираш, имаш ли желание да развиваш уменията си, умееш ли да бъдеш открит и за негативни неща.14. Кои са първите три неща, които ще направиш, ако те наемем за позицията?Отговорът ти ще покаже дали ясно си разбрал изискванията за позицията и как ще подходиш към новата ситуация.15. Как твоите колеги в текущата ти работа биха описали вашата съвместна работа и теб като човек?Можеш да покажеш отново свои силни страни, както и отношението ти към работата в екип, доколко си открит за обратна връзка и критика от колегите.16. Как текущият ти ръководител би описал твоята работа и принос?Ще разкрие взаимоотношенията с ръководителя ти и склонността към приемане на обратна връзка и критика.17. Как твоите придобити до момента умения ще допринесат за постигането на целите и мисията на нашата компания, които са посочени на нашия уебсайт (за които ти разказахме)?Този въпрос ти дава възможност да свържеш своите умения и ценности с нуждите и културата на компанията.18. Кое е най-голямото ти постижение?Това разкрива какво те мотивира и какво е от значение за теб (семейство, работа, образование или почивка). Избери нещо, което наистина е важно за теб и същевременно има отношение към стойността ти като професионалист.19. Кой е най-големият проблем, с който си се сблъсквал?Опитай се да избереш нещо, което ще те представи в положителна светлина. Как го преодоля? Какво научи? Това не само ще покаже как се справяш в стресови ситуации, но също и способността ти да взимаш решения.20. Къде се виждаш след пет или десет години?Ако имаш ясна представа за това, сподели я, за да покажеш, че имаш визия за бъдещето си си и си сериозен кандидат. Ако нямаш идея по въпроса, покажи, че си отворен към това да се учиш и развиваш.21. Какво обичаш да правиш в свободното си време?Възможност да се разчупи разговора, да откриеш общи неща с интервюиращите, да се отличиш от останалите кандидати като разкриеш повече от индивидуалността си.22. Какво заплащане очакваш?Посочи граници на заплащане, които предварително си обмислил и считаш за подходящи за случая. Можеш да се ориентираш чрез обяви, където има посочено заплащане или статистики за бизнес сектора, в който работиш. Добре е да не се подценяваш или надценяваш. Ако посочиш граници, а не точна цифра, ще покажеш, че си готов да преговаряш.23. Кога можеш да започнеш?Сподели срока на предизвестието си или времето, което ти е нужно, преди да се ангажираш. Ако имаш поети проекти или планирани почивки, също може да ги отбележиш.24. Имаш ли въпроси към нас?Хубаво е да зададеш поне един въпрос, за да покажеш, че си слушал внимателно и че имаш интерес към компанията и позицията. 

created by SEO web design